Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Fundusz Europejski Program Regionalny Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Puławach w celu zwiększenia efektywności energetycznej

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Puławach w celu zwiększenia efektywności energetycznej

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W zakresie Osi Priorytetowej 5. Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie: 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego

Okres realizacji projektu: od 2017-02-23 do 2019-12-30

Beneficjent: Powiat Puławski

Wartość projektu: 3 092 009,01 zł.

Dofinansowanie UE: 1 877 695,12

Celem głównym projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Puławach w celu zwiększenia efektywności energetycznej” jest poprawa jakości środowiska naturalnego w powiecie puławskim poprzez kompleksową głęboką modernizację budynków użyteczności publicznej.


W ramach projektu zostaną wykonane roboty termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach ul. Piłsudskiego 74.


Przedmiotem inwestycji jest ocieplenie stropodachu wentylowanego, ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi, zewnętrznych, montaż kolektorów słonecznych, wymiana instalacji c.o. oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne.


Realizacja projektu ma prowadzić do osiągnięcia zmniejszenia zużycia energetycznego w budynku z odniesieniem do szerszego kontekstu projektu, wskazując na jego walor ekologiczny.

 

Unijne

PRZED I W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU

Powrót

Po realizacji projektu

Powrót