LAWP

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Powiatu Puławskiego w ramach projektu "Promocja Powiatu Puławskiego w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu". Numer ogłoszenia: 9059 - 2015, data zamieszczenia: 22.01.2015.

Powrót