Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg „Przebudowa drogi powiatowej nr 2524L od km 0+016,75 do km 1+362,07”

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2524L od km 0+016,75 do km 1+362,07”

23-11-2021
Tablica z flagą biało czerwoną i godłem Polski na dole "DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG"

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

DOFINANSOWANIE 1 172 582,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  1 954 304,76 zł

 

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu puławskiego.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2524L na odcinku od drogi powiatowej Nr 2522L do granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego - od km 0+016,75 do km 1+362,07.

Przebudowa powyższego odcinka drogi swym zakresem obejmie: częściową rozbiórkę konstrukcji istniejącej nawierzchni; roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów; ustawienie nowych krawężników; wykonanie peronów autobusowych; wykonanie poszerzeń istniejącej konstrukcji jezdni do 5,5 m, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; przebudowę nawierzchni zjazdów na nawierzchnię utwardzoną.

 

 

Wykonawca zadania: WOD-BUD Sp. z o.o, ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik

Termin wykonania : 07.2022 r.

Powrót