Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych. Przebudowa drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa na odcinku od km 3+665,00 do km 4+335,00

Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa na odcinku od km 3+665,00 do km 4+335,00

03-08-2020
Fragment wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa.

flaga i godło Polski
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa na odcinku od km 3+665,00 do km 4+335,00"
 

Dofinansowanie: 212 541,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 303 631,00 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu puławskiego.

W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 670 mb. Zadanie obejmuje w szczególności: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m, wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szerokości 1,0 m, wykonanie zjazdów, wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego, budowę 2 szt. peronów przystankowych.

Wykonawca zadania: WOD-BUD sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik

Termin wykonania: 30 października 2020 r.

 

 

Z Wąwolnicy do Poniatowej wkrótce jak po stole

Trwa przebudowa drogi powiatowej z Wąwolnicy do Poniatowej

Remont DP2552L Wąwolnica - Poniatowa zakończony!

Powrót