Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych. Rozszerzenie funkcjonalności budynku przy ul. 6-go Sierpnia 5 w Puławach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Rozszerzenie funkcjonalności budynku przy ul. 6-go Sierpnia 5 w Puławach wraz z zagospodarowaniem terenu.

05-08-2021
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu

Zadanie obejmuje: przystosowanie pomieszczeń budynku na cele archiwum zakładowego, roboty budowlane z wyposażeniem obiektu w regały jezdne, dostosowanie istniejących sanitariatów do obsługi interesantów urzędu, przebudowę instalacji wod.-kan., wykonanie dojścia z parkingu do budynku, dojazdu i miejsc postojowych, w tym niepełnosprawnych, przebudowę ogrodzenia, budowę altany śmietnikowej.

tablica 6

 

Powrót