Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L od km 2+820,00 do km 3+448,31 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L od km 7+960,00 do km 11+950,00

Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L od km 2+820,00 do km 3+448,31 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L od km 7+960,00 do km 11+950,00

15-11-2021
Grafika z napisami:

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

DOFINANSOWANIE 3 455 760,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  5 759 600,18 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu puławskiego.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2521L  na odcinku od km 2+820,00 do km 3+448,31 oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2519L od km 7+960,00 do km 11+950,00 (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2521L km 7+960 w m. Tomaszów do drogi powiatowej nr 2522L w m. Wojszyn).

W ramach planowanego zadania zostaną wykonane: roboty przygotowawcze w zakresie rozbiórek, zdjęcia humusu, wycinki zakrzaczeń; kanał technologiczny; roboty ziemne w zakresie wykopów, nasypów, wykonania koryta; poprawa stanu przepustów pod koroną drogi wraz z ich oczyszczeniem i odmuleniem; odmulenie istniejących rowów przydrożnych; poszerzenia istniejącej nawierzchni do szerokości 5,50m na odcinku prostym oraz wykonanie normatywnych poszerzeń nawierzchni na łukach; wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi, przebudowa istniejących skrzyżowań; przebudowy zjazdów; perony przystankowe; elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego; roboty wykończeniowe i porządkowe.

 

Wykonawca zadania: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

Termin wykonania: czerwiec 2022 r.

 

Powrót