Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych. Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L na odcinku od km 2+077,00 do km 2+704,40 w miejscowości Żerdź

Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L na odcinku od km 2+077,00 do km 2+704,40 w miejscowości Żerdź

07-12-2021
Na szarym tle flaga biało czerwona i godło Polski pod nimi napis dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L na odcinku od km 2+077,00 do km 2+704,40 w miejscowości Żerdź

 

DOFINANSOWANIE  340 567,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  811 520,13 zł

 

W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 627,40 mb.  Zadanie obejmuje w szczególności:  wykonanie  nowej  nawierzchni asfaltowej, budowę chodnika od km 2+077,00 do km 2+698,80 (strona lewa), oraz od km 2+694,00 do km 2+704,40 (str. prawa) , wykonanie  zjazdów, odtworzenie rowów, wykonanie 6 szt. wpustów deszczowych, wykonanie oznakowania poziomego  i pionowego, budowę  2 szt. peronów przystankowych.  

Przebudowa drogi jest związana ze złym stanem technicznym istniejącej nawierzchni, która wymaga pilnych robót drogowych, w celu poprawy parametrów techniczno- użytkowych drogi i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Wykonawca zadania: PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

Termin realizacji: 2021 r.

Powrót