Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów

Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów

20-12-2021
Na szarym tle flaga Polski po lewej stronie, po prawej godło Polski pod spodem napis Dofinansowano ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

 

 

DOFINANSOWANIE  244 559,97 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  487 562,74 zł

 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów”

 

W ramach zadania wybudowano chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 2509L w m. Chrząchów na łącznej długości 1109 m.

 

Wykonawca zadania:

1.       PBHT PeZet-BUD Piotr Zdun, ul. Kilińskiego 171, 24-100 Puławy - etap I

2.      Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Justyna Zadura, Góry 85A  Markuszów - etap II

 

Termin realizacji: 2021 r.

 

Powrót