Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych. Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L w miejscowości Wąwolnica na odcinku od km 0+005,80 do km 0+689,00

Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L w miejscowości Wąwolnica na odcinku od km 0+005,80 do km 0+689,00

11-04-2022
Dofinansowano z RFRD

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2235L w miejscowości Wąwolnica na odcinku od km 0+005,80 do km 0+689,00, której celem jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu puławskiego.

 

DOFINANSOWANIE 278 412,87 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 464 021,45 zł

 

Przebudowa powyższego odcinka drogi swym zakresem obejmie m.in.: roboty przygotowawcze i pomiarowe; wykonanie po prawej stronie jezdni od km 0+023,00 do km 0+085,00 zatoki postojowej o równoległym sposobie parkowania z kostki granitowej o szer. 2,5 m (lokalnie o szer. 3,6 m); regulację wysokościową istniejących zjazdów z kostki brukowej; wykonanie zatoki postojowej z kostki granitowej na 10 miejsc parkingowych o równoległym sposobie parkowania względem jezdni na odcinku od km 0+023,00 do km 0+083,00; wykonanie frezowania nawierzchni; wykonanie na jezdni asfaltowej warstwy wyrównawczej z bet. asfaltowego; wykonanie na jezdni asfaltowej warstwy ścieralnej; wykonanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach z drogami gminnymi; wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz z kruszywa łamanego na zjazdach; mechaniczne ścinanie istniejących zawyżonych poboczy ziemnych na szerokości 0,75 m w przekroju pół-ulicznym i 1,0 m w przekroju szlakowym; wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 0,75 m w przekroju pół-ulicznym i 1,0 m w przekroju szlakowym; wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

 

Wykonawca zadania: WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik

Termin wykonania: 07.2022 r.

 

 

RFRD Wąwolnica

Powrót