Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych. Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L Kurów - Kaleń - Markuszów

Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L Kurów - Kaleń - Markuszów

13-12-2022
Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L Kurów - Kaleń - Markuszów - dofinansowano z RFRD

Blisko 5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wspomoże realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L od km 0+030 do km 0+410 i od km 1+630 do km 4+160”.

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L od km 0+030 do km 0+410 i od km 1+630 do km 4+160

 

DOFINANSOWANIE  4 490 801,57 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  8 876 391,36 zł

 

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu puławskiego.
 
Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2537L Kurów-Kaleń Markuszów na odcinku od km 0+030 do km 0+410 w miejscowości Kurów i od km 1+630 do km 4+160 w miejscowości Łany o łącznej długości 2910 mb.
W ramach zadania zaplanowano budowę kanału technologicznego oraz przebudowę mostu na rzece Kurówka w km 3+729.
 
Wykonawca zadania: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
Termin wykonania: 15.10.2023 r.
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L Kurów - Kaleń - Markuszów

Powrót