Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych. Przebudowa drogi powiatowej nr 2521L Leokadiów-Piskorów

Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Przebudowa drogi powiatowej nr 2521L Leokadiów-Piskorów

07-11-2023
Przebudowa drogi powiatowej nr 2521L Leokadiów-Piskorów

Blisko 2,8 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wspomoże realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2521L Leokadiów-Piskorów na odcinku od km 8+229 do km 10+986”.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa drogi powiatowej nr 2521L Leokadiów-Piskorów na odcinku od km 8+229 do km 10+986

 

DOFINANSOWANIE 2 780 349,15 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 4 633 915,25 zł

 

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu puławskiego.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2521L relacji Leokadiów-Piskorów na odcinku od km 8+229 do km 10+986 w miejscowości Leokadiów i Piskorów o łącznej długości 2 757 m. Zadanie obejmuje m.in.: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m, wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym o szerokości 1,0 m, wykonanie chodnika, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

 

Wykonawca zadania: WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik 

Termin wykonania: 30.06.2024 r.

 

Powrót