Tutaj jesteś Elektroniczne usługi publiczne Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Powiat Puławski jest partnerem w projekcie pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie ryckim i puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż”, którego liderem jest Powiat Rycki. Umowę z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie realizacji projektu podpisano 29 maja 2014 r. Projekt realizują wspomniane już powiaty – rycki i puławski – oraz gminy Wilków, Stężyca i Ułęż. Celem projektu jest upowszechnienie usług administracji samorządowej świadczonych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu ePUAP lub platform regionalnych w ramach następujących działań: uruchomienie nowych e-usług dla obywateli, upowszechnienie dokumentu elektronicznego w codziennej pracy administracji, szkolenia pracowników JST, działania promujące korzystanie z e-usług administracji samorządowej wśród mieszkańców. Łączna wartość projektu wynosi 1 407 505 zł.
 
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna