Tutaj jesteś Kontakt - kopia - [2023-09-21 13:03]
Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo w prosty sposób wysłać do Nas wiadomośc e-mail.
Zaznacz pole z warunkami.

WYŚLIJ

 ADRES

Starostwo Powiatowe w Puławach

Siedziba główna - Rada Powiatu Puławskiego, Starosta Puławski, Zarząd Powiatu, wydziały oprócz niżej wymienionych: 
al. Królewska 19, 24-100 Puławy

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 
al. Królewska 3, 24-100 Puławy

Wydział Edukacji, Wydział Rozwoju i Inwestycji: 
ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy
(Korespondencję do Wydziału należy kierować na adres siedziby głównej Starostwa)

NIP Powiatu Puławskiego:

716-265-76-33

NIP Starostwa Powiatowego w Puławach:

716-227-06-44

TELEFON
Wykaz numerów telefonów Starostwa Powiatowego w Puławach

FAX
81 886 11 79

KONTA

 W związku ze zmianą banku, prowadzącego kompleksową obsługę bankową Powiatu Puławskiego i jego jednostek organizacyjnych, od 1 lipca 2019 r. nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych powiatu.

UWAGA: po zeskanowaniu kodu QR prosimy o wpisanie właściwej kwoty przelewu i sprawdzenie, czy dane przelewu są poprawne. 
 

25 8741 0004 0007 6858 2000 0030Rachunek 25 8741 0004 0007 6858 2000 0030 obejmuje ewidencję wpłat:

- Wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa

- Opłaty za czynsz i media – nieruchomości Skarbu Państwa

- Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

- Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

- Opłaty za karty parkingowe

- Udział Skarbu Państwa w pozyskanym drzewie  

 

 

 


 80 8741 0004 0007 6858 2000 0010Rachunek 80 8741 0004 0007 6858 2000 0010 obejmuje ewidencję wpłat:

- Opłaty komunikacyjne

- Opłaty za karty wędkarskie

- Opłaty za holowanie pojazdu

- Opłaty za czynsz i media – nieruchomości Powiatu Puławskiego

- Sprzedaż nieruchomości Powiatu Puławskiego  

 

 

 


33 8741 0004 0007 6858 2000 0080Rachunek 33 8741 0004 0007 6858 2000 0080 obejmuje ewidencję wpłat geodezyjnych za zamówienia:

- Wydziału Geodezji

- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- Oddziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

 

  

 

 

 


 15 8741 0004 0000 1599 2000 0030Rachunek bankowy budżetu – Powiat Puławski

 

Konto: Bank Spółdzielczy w Końskowoli

nr: 15 8741 0004 0000 1599 2000 0030

NIP: 716-265-76-33

Regon: 431019483