Tutaj jesteś Powiat Edukacja Droga do modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie otwarta!

Edukacja

Droga do modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie otwarta!

09-06-2020
Podpisanie umowy

Dzisiaj Zarząd Powiatu Puławskiego podpisał z wykonawcą robót - Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "ARKADA DELA", umowę dot. modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie. Wartość robót wynosi 984 tys. zł., natomiast wartość całego przedsięwzięcia to ok. 1 mln zł. Powiat ubiega się o wsparcie projektu w wysokości do 33% kosztów kwalifikowalnych w ramach Programu Ministra Sportu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020".

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i nadbudowę wraz z wykonaniem nowego dachu, niezbędne prace w zakresie termomodernizacji budynku, modernizację instalacji wewnętrznych i wykonanie podłogi sportowej. Prace budowlano-montażowe potrwają do końca bieżącego roku.

Realizacji inwestycji poprawi komfort nauki zajęć wychowania fizycznego i rekreacji młodzieży szkolnej. Edukacja to jeden z naszych priorytetów, tu inwestycje zawsze się opłacają - podkreśliła starosta Danuta Smaga składając swój podpis na dokumentach umowy.

Starosta podpisuje umowęPodpisanie umowy przez Zarząd Powiatu Puławskiego. Na zdjęciu pięć osób ze starostą na czele.

Powrót
DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE
Doradztwo edukacyjno – zawodowe.
Doradztwo edukacyjno – zawodowe.
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE