Tutaj jesteś Powiat O Powiecie Gminy Powiatu Kurów

Gminy powiatu

Kurów

19-08-2015

Urząd Gminy Kurów

ul. Lubelska 35

24-170 Kurów

tel. (81) 881 11 51

fax (81) 881 10 71

e-mail: kurow@lubelskie.pl

Wójt gminy: Arkadiusz Małecki

 

link do strony: Gmina Kurów

 

Gmina Kurów położona w powiecie puławskim, zajmuje powierzchnię 101 km2.  Zamieszkuje ją 7958  mieszkańców, w tym Kurów – 2811, Klementowice – 1356, Płonki – 828, Brzozowa Gać – 567. Składa się z 17 sołectw, a w granicach administracyjnych gminy funkcjonują cztery parafie rzymsko – katolickie: Kurów, Klementowice, Dęba i w części Markuszów. Graniczy z gminami: Markuszów, Żyrzyn, Abramów (powiat Lubartowski), Końskowola, Wąwolnica i Nałęczów. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 12 relacji Radom – Puławy - Lublin oraz nr 17 relacji Warszawa – Lublin oraz linia kolejowa Warszawa – Klementowice – Lublin – Dorohusk.

 

Krajobraz gminy jest zróżnicowany z uwagi na to, że leży ona  na pograniczu dwóch krain fizjograficznych. Północna jej część to  lekko falista, częściowo zalesiona morenowa Równina Lubartowska, rozcięta dolinami rzecznymi Kurówki z licznymi meandrami koło Szumowa  oraz jej prawobrzeżnego dopływu Bielkowej. Podmokłe tereny tych rzek upodobały sobie ptaki wodne. Występuje tam również obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” z użytkiem ekologicznym „Torfowisko Wysokie”, a w Lesie Kurowskim użytek ekologiczny „Zabagniony Łęg”. Natomiast południowa jej część znajduje się w obszarze Płaskowyżu Nałęczowskiego. Teren ten rozcięty jest dość gęstą siecią wąwozów i suchych dolin. Płynie tam lewobrzeżny dopływ Kurówki Struga Kurów –Garbówka. Tereny te po części wchodzą w skład Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Wąwolnickiego Parku Agroekologicznego oraz objęte są strefą ochrony, uzdrowiskowej Uzdrowiska Nałęczów. W Lesie Klementowickim występuje użytek ekologiczny „ Tortofisko Niskie”. Lasy zajmują 18%  powierzchni gminy i znajdują się   głównie w jej północnej części. Na obszarze gminy stwierdzono występowanie 25 gatunków roślin chronionych i rzadkich związanych głównie z siedliskami wodnymi lub lasami. Teren gminy jest miejscem lęgowym rzadkich ptaków:jak zimorodka, dudka, bociana czarnego, ptaków drapieżnych: jastrzębia, krogulca, pustułki, myszołowa, błotniaka i sowy. Gniazduje tu również bocian biały. Na obszarach upraw polowych oraz zakrzaczeń występuje bażant i przepiórka.

 

W dolinie rzeki Kurówka występuje kompleks stawów rybnych w Olesinie. Miejsce to jest ostoją takich gatunków jak łabędź niemy, perkoz.

 

W Kurowie i Klementowicach funkcjonują  przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja. Ponadto w Klementowicach Zespół Szkół Agrobiznesu /liceum ogólnokształcące, technikum, technikum uzupełniające, szkoła policealna dla młodzieży i dorosłych/ Placówki szkolne prowadzą zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno – sportowe.

 

Działalność kulturalno – oświatową realizuje Gminna Biblioteka Publiczna i  Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie. Działają tu: zespoły teatralne i muzyczne, koła fotograficzne i recytatorskie, orkiestra dęta i chór, a Kurowskie Towarzystwo Regionalne prowadzi działalność kulturalno-oświatową i wydawniczą.  Funkcjonuje też kino szerokoekranowe. Organizowanych jest  wiele imprez.

 

Działalność sportową prowadzi KKS „Garbarnia” Kurów oraz kluby sportowe „Kadet” przy szkole podstawowej w Klementowicach, „Relaks” przy gimnazjum w Kurowie i „SKS” przy szkole podstawowej w Kurowie.

 

Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy z dobrze rozwiniętą siecią usług. Funkcjonuje tu ponad 1000 gospodarstw rolnych. W południowej części gminy /Klementowice, Płonki, Buchałowice, Olesin/ gdzie występują gleby lessowe dominuje uprawa pszenicy, buraków cukrowych oraz warzyw i owoców. To właśnie w Klementowicach ówczesny ich właściciel Leon Dembowski /ojciec Edwarda Dembowskiego słynnego „Czerwonego Kasztelanica”/ wprowadził tradycję uprawy kwiatów, owoców i warzyw. Jest ona obecnie kontynuowana na skalę przemysłową, łącznie z podstawowym przetwórstwem. Rolnictwo ma tu bardzo dobre warunki przyrodnicze. Natomiast w północnej części gminy  /Szumów, Barłogi, Kłoda, Zastawie, Brzozowa Gać, Wólka Nowodworska, Dęba, Choszczów, Posiołek, Marianka, Bronisławka/ gdzie przeważają gleby gliniasto – piaszczyste uprawia się rośliny przemysłowe/tytoń i zioła/. Ponadto w gminie uprawia się wszystkie odmiany zbóż oraz ziemniaki, sadzonki krzewów i drzew oraz hoduje bydło i trzodę chlewną.

 

Specyficznym  i dominującym od kilkuset lat rodzajem wytwórczości w Kurowie jest garbarstwo, futrzarstwo i kuśnierstwo a głównie wyrób kożuchów. Tego rodzaju działalność znana jest w województwie, kraju i zagranicą. Zajmuje się tym zgodnie z wielowiekową  tradycją kurowską wiele drobnych zakładów rzemieślniczych.

 

Gmina ma również bogatą przeszłość. Dnia 6 stycznia 1442 r. Piotr Kurowski nadał dokument lokacyjny miasta Kurowa na prawie magdeburskim. Herbem Kurowa został biały kur ze złotymi szponami i dziobem, umieszczony na czerwonym polu. Kolejni właściciele Kurowa Zbąscy dołączyli dodatkowy element herbu Nałęcz umieszczony w dziobie Kura. Tym rodom miasto zawdzięczało rozwój rzemiosła. Kolejnymi właścicielami klucza kurowskiego (Kurów, Klementowice) byli Potoccy, którzy doprowadzili do rozkwitu gospodarczego swoich dóbr. Ignacy Potocki który był współtwórcą konstytucji 3 Maja 1791 r. wraz z bratem Stanisławem Kostką Potockim założyli w pobliżu Kurowa zespół pałacowo-parkowy nazwany Olesinem. Z miejscowym proboszczem ks. G. Piramowiczem działali w Komisji Edukacji Narodowej – pierwszym na świecie nowożytnym ministerstwie oświaty. 

 

Swoje korzenie w Kurowie mają byli prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej – Ryszard Kaczorowski, którego ojciec pochodzi z Kurowa i Wojciech Jaruzelski, który tu się urodził.

 

Wszystkich, którzy preferują aktywny wypoczynek w postaci turystyki weekendowej zapraszamy do urokliwych zakątków naszej gminy na wycieczki piesze, rowerowe, konne oraz spływy kajakowe po Kurówce w bliskim kontakcie z naturą i z dala od wpływów cywilizacji.

 

Spis stowarzyszeń, organizacji i kół działających na terenie Gminy Kurów

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy