Tutaj jesteś Powiat Organizacje pozarządowe Program Współpracy

Program Współpracy

Uchwała nr XXV/195/2016 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działaność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2017 r. ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego NR PN-II.4131.495. 2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. stwierdzające nieważność ww uchwały w części.).

UCHWAŁA NR XXXV/306/2017 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/366/2018 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/85/2019 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 30 października 2019 r.w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2020 r.

UCHWAŁA NR XXI/181/2020 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Ikona pdfSprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2019 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.42 MB]

Ikona pdfSprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2020 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.17 MB]