Tutaj jesteś Powiat Pomoc społeczna Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2016 – 2022

Pomoc społeczna

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2016 – 2022

08-04-2016
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata  2016 – 2022

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest kontynuacją i uzupełnieniem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Obszarze Pomocy Społecznej w Powiecie Puławskim na lata 2005 – 2015, z uwzględnieniem aktualizacji potencjalnych działań w kontekście źródeł finansowania oraz możliwości instytucjonalnych i prawnych.

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem służącym realizacji lokalnej polityki społecznej. Stanowi podstawę do aplikowania o środki finansowe na realizację działań na rzecz aktywnego włączenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dokumenty do pobrania poniżej:

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata  2016 – 2022

Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30.03.2016

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy