Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

XVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

17-02-2016
XVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Proponowany porządek obrad XVI Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 24.02.2016 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XV sesji Rady Powiatu w dniu 27.01.2016 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 18.01.2016 r.
  do 12.02.2016 r.
 6. Sprawozdanie Starosty Puławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Puławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Janowiec darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Janowiec, gmina Janowiec, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 86/2 o pow. 0,8987 ha, 318/1 o pow. 0,0406 ha oraz 357 o pow. 0,4958 ha.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Puławskiego na 2016 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząsa Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy