Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

XIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

11-05-2016
XIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Proponowany porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 18.05.2016 r., godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radną obejmującą mandat w okręgu wyborczym Nr 1.
3. Dzień rodzicielstwa zastępczego – uhonorowanie rodzin zastępczych.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XVIII sesji Rady Powiatu w dniu 30.03.2016r.
7. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 21.03.2016r. do 05.05.2016r.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Puławskim.
9. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Puławskim.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015.
11. Informacja na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych
w 2016 roku.
12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Puławskiego
z organizacjami pozarządowymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 4 z Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Puławach z Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Puławach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Puławach.
20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Puławach.
21. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Puławach.
22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Puławach.
23. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Puławach.
24. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Puławach.
25. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Puławach.
26. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Puławach.
27. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Puławach.
28. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 w Puławach.
29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Powiatu Puławskiego do przygotowywania, składania, zatwierdzania i realizacji projektów i innych przedsięwzięć.
30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na dofinansowanie przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja polegająca na przebudowie i remoncie Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Pawilon B Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy – etap 1”.
31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów w związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych Nr 112815L i 107424L w miejscowości Śniadówka”.
32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Końskowola w związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 107707L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+721,00 w miejscowości Opoka, Gmina Końskowola”.
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Miasto Puławy darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Włostowice, Gmina Miasto Puławy, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 9526 o pow. 3,3898 ha oraz 3807 o pow. 0,0979 ha.
34. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sportu i Promocji.
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
39. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
40. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
41. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady

Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy