Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

XX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

20-05-2016
XX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Proponowany porządek obrad XX Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 25.05.2016 r., godz. 11.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Aktualna sytuacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
    w Puławach w kontekście realizacji Planu naprawczego.
  4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  5. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
  6. Zamknięcie obrad sesji.
Powrót