Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XXVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 28.12.2016 r. godz. 14.00

Informacje o Sesjach

XXVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 28.12.2016 r. godz. 14.00

27-12-2016
Zdjęcie Artykułu

Proponowany porządek obrad XXVI Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 28.12.2016 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXV sesji Rady Powiatu w dniu 30.11.2016 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 21.11.2016 r. do 16.12.2016 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/202/2016 Rady Powiatu Puławskiego
  z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok 2016.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rocznego planu kontroli.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy