Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XXVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 22.02.2017 r. godz. 14.00

Informacje o Sesjach

XXVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 22.02.2017 r. godz. 14.00

21-02-2017
Zdjęcie Artykułu

Proponowany porządek obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 22.02.2017 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXVI sesji Rady Powiatu w dniu 28.12.2016 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 19.12.2016 r. do 10.02.2017 r.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Puławski
  w roku 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkół i placówek wchodzących w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach oraz Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkół i placówek wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
  w Puławach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Powiat Puławski od Gminy Nałęczów funkcji organu prowadzącego dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie i upoważnienia Zarządu Powiatu Puławskiego do podpisania porozumienia w tej sprawie z Gminą Nałęczów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym tzw. „Rządcówki”, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Kębło, gmina Wąwolnica, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 124/9 o pow. 0,3300 ha.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do realizacji Gminie Końskowola zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2507L Końskowola – Sielce – etap I”.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Puławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/208/2016 Rady Powiatu Puławskiego
  z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok 2016.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na rok 2017.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Puławskiego na 2017 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy