Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XXVIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 29.03.2017 r. godz. 14.00

Informacje o Sesjach

XXVIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 29.03.2017 r. godz. 14.00

23-03-2017
Zdjęcie Artykułu

Proponowany porządek obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 29.03.2017 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXVII sesji Rady Powiatu w dniu 22.02.2017 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 14.02.2017 r. do 17.03.2017 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za rok 2016.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego SPZOZ w Puławach
  za rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Puławskiego na lata 2017 – 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2017 r.
  dla Powiatu Puławskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Powiatowe Centrum Rozliczeniowo Księgowe w Puławach”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu samorządowej jednostce organizacyjnej o nazwie: „Powiatowe Centrum Rozliczeniowo Księgowe w Puławach”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy