Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XXIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 26.04.2017 r. godz. 14.00

Informacje o Sesjach

XXIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 26.04.2017 r. godz. 14.00

19-04-2017
Zdjęcie Artykułu

Proponowany porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 26.04.2017 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 29.03.2017 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 22.03.2017 r. do 14.04.2017 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim
  w 2016 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Puławy darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Gołąb, Gmina Puławy, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 1845/1 o pow. 2,7600 ha,
  1728 o pow. 0,3700 ha oraz 1844/1 o pow. 0,0986 ha.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Żyrzynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Wąwolnica funkcji organu założycielskiego
  i prowadzącego dla przedszkola specjalnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Puławskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na dofinasowanie doposażenia Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy