Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XXXIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego 27.09.2017 r. godz. 14.00

Informacje o Sesjach

XXXIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego 27.09.2017 r. godz. 14.00

27-09-2017
XXXIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego 27.09.2017 r. godz. 14.00

Proponowany porządek obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 27.09.2017 r. godz. 14.00 Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXII sesji Rady Powiatu w dniu 30.08.2017r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 22.08.2017r.
  do 15.09.2017r.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Puławskiego za pierwsze półrocze 2017 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 roku.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Puławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Nr 801 od ronda na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S 12 w km 119+186 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 824 (ul. Zieloną) w km 122+770 w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/218/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

                  Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy