Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XXXIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

XXXIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

19-10-2017
XXXIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Proponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 25.10.2017 r. godz. 14.00 Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXIII sesji Rady Powiatu w dniu 27.09.2017r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 18.09.2017r.
  do 13.10.2017r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Puławskiego za rok szkolny 2016/2017.
 7. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 88 o pow. 1,0617 ha oraz 286 o pow. 1,1890 ha, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej na terenie Gminy Baranów, obręb Łukawka, na okres do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Górze Puławskiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

                  Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy