Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XXXV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

XXXV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

23-11-2017
XXXV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Proponowany porządek obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 29.11.2017 r. godz. 14.00 Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXIV sesji Rady Powiatu w dniu 25.10.2017 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 16.10.2017 r.
  do 17.11.2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 12 w Puławach z oddziałami przedszkola specjalnego w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 12 w Puławach z oddziałami przedszkola specjalnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 13 w Puławach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną
  Nr 13 w Puławach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Kęble w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kęble.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Puławach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Puławach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Puławach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Puławach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Puławach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Puławach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Puławach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 5 w Puławach w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną Nr 5 w Puławach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 6 w Puławach w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną Nr 6 w Puławach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 7 w Puławach w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną Nr 7 w Puławach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Puławach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 8 w Puławach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kęble w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Kęble.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kazimierzu Dolnym w Branżową Szkołę I Stopnia w Kazimierzu Dolnym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nałęczowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Nałęczowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Puławach w Szkołę Policealną Nr 2 w Puławach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 w Puławach w Szkołę Policealną Nr 3 w Puławach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 4 w Puławach w Szkołę Policealną Nr 4 w Puławach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 5 w Puławach w Szkołę Policealną Nr 5 w Puławach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej
  dla Dorosłych Nr 6 w Puławach w Szkołę Policealną dla Dorosłych Nr 6 w Puławach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej
  dla Dorosłych w Kazimierzu Dolnym w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Kazimierzu Dolnym, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej
  w Kazimierzu Dolnym w Szkołę Policealną w Kazimierzu Dolnym, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej
  Nr 14 w Puławach wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały Nr XXVIII/224/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2018 r.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Żyrzyn darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Żyrzynie.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za dwa lata obrotowe – za rok 2017 i za rok 2018.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 35. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 36. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 37. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

                  Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy