Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XXXVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

XXXVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

27-12-2017
XXXVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 28.12.2017 r. godz. 14.00 Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXV sesji Rady Powiatu w dniu 29.11.2017 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 20.11.2017 r. do 15.12.2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w 2018 roku od Wojewody Lubelskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z rocznego planu kontroli.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

                  Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy