Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XXXVIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

22-03-2018
XXXVIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 28.03.2018 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXVII sesji Rady Powiatu w dniu 14.02.2018 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 06.02.2018 r. do 16.03.2018 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za rok 2017.
 7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok oraz planu inwestycyjnego
  na lata 2017 – 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na dofinansowanie wkładu własnego w Projekt pn. „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marii Konopnickiej w Puławach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2018 r. dla Powiatu Puławskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Puławskim i Rejonem Młynów na Ukrainie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy