Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji XLI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

XLI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

23-08-2018
Budynek Starostwa

Proponowany porządek obrad XLI Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 29.08.2018 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XL sesji Rady Powiatu w dniu 20.06.2018 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 12.06.2018 r. do 17.08.2018 r.
 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ za okres styczeń – czerwiec 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/331/2018 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2018r. dla Powiatu Puławskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Miasto Puławy, obręb Włostowice oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 47/1 o pow. 0,0416 ha, 94/2 o pow. 0,0367 ha, 94/3 o pow. 0,2974 ha i 95 o pow. 0,0524 ha, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 412/5, położonej w Klementowicach, Gmina Kurów, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Starosty Puławskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy