Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji II Sesja Rady Powiatu Puławskiego VI kadencji

Informacje o Sesjach

II Sesja Rady Powiatu Puławskiego VI kadencji

05-12-2018
II Sesja Rady Powiatu Puławskiego VI kadencji

Dziś o godz. 14.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbędzie się II Sesja Rady Powiatu Puławskiego.

Proponowany porządek obrad:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XLIII sesji Rady Powiatu w dniu 17.10.2018 r. oraz I sesji Rady Powiatu w dniu 22.11.2018 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 08.10.2018 r. do 22.11.2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji Publicznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu i Promocji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Związku Powiatów Polskich.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Starosty Puławskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
Janusz Wawerski
Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy