Tutaj jesteś Powiat Rada Powiatu Zawiadomienia o sesji IV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Informacje o Sesjach

IV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

24-01-2019
Zdjęcie Artykułu

Proponowany porządek obrad IV Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19.

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas III sesji Rady Powiatu w dniu 19 grudnia 2018 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 10 grudnia 2018 r.
  do 18 stycznia 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w 2019 roku od Wojewody Lubelskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Puławskiego na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2018
Punkt nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Punkt nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy