Tutaj jesteś Urząd

Urząd

budynek starostwa

ADRES

Starostwo Powiatowe w Puławach
al. Królewska 19
24-100 Puławy

Dni i godz. pracy Urzędu:

poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

Starosta Puławski przyjmuje interesantów we wtorki
w godz. 12.00 - 14.00, po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie
tel. 81 886 11 00 

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

FAX
81 886 11 79

ESP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 
KONTA
 
KONTO 25 8741 0004 0007 6858 2000 0030 obejmuje ewidencję wpłat:

1. Wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.
2. Opłaty za czynsz i media – nieruchomości Skarbu Państwa.
3. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa.
4. Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.
5. Opłaty za karty parkingowe.
6. Udział Skarbu Państwa w pozyskanym drzewie.

KONTO 80 8741 0004 0007 6858 2000 0010 obejmuje ewidencję wpłat:

1. Opłaty komunikacyjne.
2. Opłaty za karty wędkarskie.
3. Opłaty za holowanie pojazdu.
4. Opłaty za czynsz i media – nieruchomości Powiatu Puławskiego.
5. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Puławskiego.

KONTO 46 8741 0004 0007 6858 2000 0040 obejmuje ewidencję wpłat:

1. Opłata ewidencyjna CEPIK.

KONTO 33 8741 0004 0007 6858 2000 0080 obejmuje ewidencję wpłat geodezyjnych za zamówienia:

1. Wydziału Geodezji.
2. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
3. Oddziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.
POWIAT PUŁAWSKI
Konto: Bank Spółdzielczy w Końskowoli
nr: 15 8741 0004 0000 1599 2000 0030
NIP: 716-265-76-33
Regon : 431019483
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ochrona danych osobowych
Sport
Sport