Tutaj jesteś Urząd Informacje ogólne o starostwie Numery telefonów

Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
STAROSTA PUłAWSKI, ZARZąD POWIATU, SEKRETARZ, SKARBNIK 81 886 11 00, fax 81 886 11 79 starostwo@pulawy.powiat.pl al. Królewska 19, 24-100 Puławy Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Starosta Danuta Smaga 81 886 11 00 209
Wicestarosta Leszek Gorgol 81 886 11 31 204
Członek Zarządu Ireneusz Rzepkowski 81 886 11 31 206
Członek Zarządu Jan Ziomka 81 886 11 11 136
Skarbnik Anna Krzysztofik 81 886 11 53 krzysztofik@pulawy.powiat.pl 222
Sekretarz Waldemar Orkiszewski 81 886 11 05 207
Opis wydziału
UWAGA: Z SEKRETARIATU NIE MA MOŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA ROZMOWY Z WYDZIAŁAMI
RZECZNIK PRASOWY 81 886 11 75, 667 416 500 saran@pulawy.powiat.pl al. Królewska 19, 24-100 Puławy Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Rzecznik prasowy Maciej Saran 81 886 11 75, 667 416 500 201
Opis wydziału
UWAGA: RZECZNIK PRASOWY ODPOWIADA JEDYNIE NA PYTANIA ZADANE PRZEZ DZIENNIKARZY
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 81 886 11 55 rodo@pulawy.powiat.pl al. Królewska 19, 24-100 Puławy Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Inspektor ochrony danych Jolanta Rafałko 81 886 11 55 jrafalko@pulawy.powiat.pl rodo@pulawy.powiat.pl 241
Opis wydziału
WYDZIAł KOMUNIKACJI I DRóG 81 886 11 88 komunikacja@pulawy.powiat.pl Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Józef Zolech 81 886 11 87 127
Zastępca Kierownika Wydziału Marek Soboń 81 886 11 24 114
Wieloosobowe stanowisko ds. praw jazdy Edyta Skindzier 81 886 11 24 115
Wieloosobowe stanowisko ds. praw jazdy Piotr Kolek 81 886 11 24 115
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Janusz Wójcik 81 886 11 88 116
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Iwona Żmudzińska 81 886 11 88 116
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Elżbieta Kopciał 81 886 11 88 116
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Anna Matraszek-Rusek 81 886 11 88 116
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Agnieszka Kubala 81 886 11 88 116
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Agnieszka Polak 81 886 11 88 116
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Michał Deska 81 886 11 88 116
Wieloosobowe stanowisko do spraw rejestracji pojazdów. Informacja Michał Nadolski 81 886 11 88 116
Punkt wydawania dowodów rejestracyjnych Jolanta Łuszczyńska 81 886 11 80 23
Stanowisko ds. dróg Mariusz Próchniak 81 887 48 73 116a
Stanowisko ds. kontroli Agnieszka Stolarek 81 887 48 73 116b
Stanowisko ds. transportu Anna Sokołowska-Śliwa 81 886 11 23 228
Stanowisko ds. transportu Joanna Kubiś 81 886 11 23 228
Opis wydziału

REJESTRACJA POJAZDÓW, WYMIANA DOWODÓW REJESTRACYJNYCH

Przyjmowanie interesantówpokój 116 (sala operacyjna)
Pn - Pt: 7.30 - 14.00

WYDZIAł GEODEZJI wydz_geod@pulawy.powiat.pl Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, GMINA ŻYRZYN, GMINA MARKUSZÓW Jolanta Chruścikowska 81 886 11 21 105
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, GMINA KOŃSKOWOLA Jolanta Kuk 81 886 11 21 105
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, KAZIMIERZ DOLNY - MIASTO, KAZIMIERZ DOLNY - OBSZAR WIEJSKI Monika Maciąg 81 886 11 50 106
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, GMINA KURÓW Agnieszka Leszczyńska 81 886 11 50 106
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, MIASTO PUŁAWY (M. Puławy, Puławy - Kolejowa) Magdalena Wójcicka 81 886 11 18 107
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, MIASTO NAŁĘCZÓW, MIASTO PUŁAWY (Włostowice, Wólka Profecka, Zakłady Azotowe, ZA - Łęka, Las IUNG) Krystyna Kamola 81 886 11 18 107
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, GMINA WĄWOLNICA, GMINA JANOWIEC Zbigniew Szymczyk 81 886 11 19 108
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, GMINA PUŁAWY Ewa Galińska 81 886 11 19 108
Stanowisko do spraw obsługi kancelarii Wydziału: obsługa rzeczoznawców majątkowych Danuta Bartuzi 81 886 11 20 109
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych: udostępnienie informacji organom egzekucyjnym i innym podmiotom Małgorzata Jędrych 81 886 11 20 109
Kierownik Wydziału, Geodeta Powiatowy Mariusz Kasprzak 81 886 11 51 110
Teren: gm. Puławy - obszar wiejski, m. Puławy - obręby: 2 - Włostowice, 3 - Wólka Profecka, 5 - Zakłady Azotowe – Łęka, 8 - Zakłady Azotowe, 9 - Las IUNG , gm. Kurów, m. i gm. Kazimierz Dln. Dawid Samonek 81 886 11 39 131
Teren: gm. Baranów, gm. Janowiec, gm. Końskowola, gm. Markuszów, m. i gm. Nałęczów, gm. Wąwolnica, Żyrzyn Patrycja Gil 81 886 11 39 131
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, GMINA BARANÓW, GMINA NAŁĘCZÓW - OBSZAR WIEJSKI Ewelina Adamczyk 81 886 11 39 131
Opis wydziału
ODDZIAł KOORDYNACJI USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU brzezinski@pulawy.powiat.pl Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Oddziału Zbigniew Brzeziński 81 886 11 81 227
Pracownik Weronika Mokijewska 81 886 11 81 227
Opis wydziału
POWIATOWY OśRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ podgik@pulawy.powiat.pl Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Ośrodka Michał Miłosz 81 886 11 72 112
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i kartografii Monika Lewtak 81 886 11 27 129
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i kartografii Kinga Kramarczyk 81 886 11 26 113
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i kartografii (udostępnianie zasobu) Małgorzata Wójcik 81 886 11 27 128
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i kartografii Aneta Wolska 81 886 11 26 111
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i kartografii Anna Bochra-Szkoda 81 886 11 26 113
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i kartografii Wojciech Blachowicz 81 886 11 27 129
Opis wydziału
WYDZIAł ZARZąDZANIA NIERUCHOMOśCIAMI Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału, wywłaszczenia, zwroty nieruchomości wywłaszczonych, odszkodowania, zwroty działek Sylwester Grzechnik 81 886 11 76 130a
Zastępca kierownika, stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa Dorota Lisiowska 81 886 12 09 132
Stanowisko ds. najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu oraz wywłaszczenia, zwroty nieruchomości wywłaszczonych, odszkodowania, zwroty działek Marcin Olender 81 886 12 09 132
Stanowisko ds. nieruchomości powiatu Agnieszka Kapłon 81 886 11 62 103
Stanowisko ds. najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu Zofia Próchniak 81 886 11 62 103
Stanowisko ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości Edyta Jarząbek 81 886 11 52 104
Stanowisko ds. opłat z tyt. użytkowania wieczystego Kinga Woźniak 81 886 11 52 104
Stanowisko ds. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Monika Jędrzejczak 81 886 11 52 104
Opis wydziału
WYDZIAł OBSłUGI GOSPODARCZEJ Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Alicja Bielawska 81 886 11 37 307
Stanowisko ds. obsługi administracyjno-biurowej Edyta Mizak 81 886 11 29 306
Stanowisko ds. obsługi nieruchomości i kwalifikowania składników majątkowych Monika Pogoda 81 886 11 29 306
Stanowisko ds. obsługi administracyjno-biurowej Aneta Pałka 81 886 11 29 306
Opis wydziału
WYDZIAł ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Andrzej Szymajda 81 886 11 40 213
Zastępca kierownika Wydziału Ilona Czosnyka 81 886 11 35 238 Miasto Puławy - południowa część
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi ruchu budowlanego Dariusz Kalbarczyk 81 886 11 35 238 Miasto Puławy - północna część
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi ruchu budowlanego Dorota Borucka 81 886 11 42 214 Gmina Puławy
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi ruchu budowlanego Paulina Fajbuś 81 886 11 42 214 Gminy Końskowola, Wąwolnica
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi ruchu budowlanego Robert Sokół 81 886 11 43 215 Gminy Kazimierz Dolny, Markuszów
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi ruchu budowlanego Monika Górska 81 886 11 43 215 Gminy Nałęczów, Baranów
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi ruchu budowlanego Katarzyna Kruk 81 886 11 44 216 Sekretariat
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi ruchu budowlanego Honorata Kułaga 81 886 11 45 217 Gminy Żyrzyn, Kurów
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi ruchu budowlanego Marzena Szczepanik 81 886 11 45 217 Zgłoszenia z terenu całego powiatu
Opis wydziału
WYDZIAł OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEśNICTWA Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Violetta Girzycka-Hałaś 81 886 11 16 237
Z-ca kierownika, stanowisko do spraw gospodarki odpadami Agnieszka Kamińska 81 886 11 15 kaminska@pulawy.powiat.pl 226
Stanowisko do spraw ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i gospodarki leśnej Małgorzata Szewczyk-Goral 81 886 11 15 szewczyk@pulawy.powiat.pl 226
Stanowisko do spraw rolnictwa, rybactwa i ochrony przyrody Małgorzata Wenerska 81 886 11 15 wenerska@pulawy.powiat.pl 226
Stanowisko do spraw ochrony gruntów rolnych Dorota Boroch-Iwaszko 81 886 11 17 236
Stanowisko do spraw gospodarki wodnej i łowiectwa, ochrony gruntów rolnych Magdalena Wierzbicka 81 886 11 17 236
Wieloosobowe stanowisko ds. leśnictwa Bartosz Kuźma 81 886 11 46
Wieloosobowe stanowisko ds. leśnictwa Stanisław Garnek 81 886 11 46 24
Wieloosobowe stanowisko ds. leśnictwa Dominik Lipski 81 886 11 46 24
Wieloosobowe stanowisko ds. leśnictwa Marian Wiejak 81 886 11 46 24
Wieloosobowe stanowisko ds. leśnictwa Tomasz Wójciak 81 886 11 46 24
Geolog Powiatowy Maciej Duda 81 886 11 14 235
Opis wydziału
WYDZIAł PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI promocja@pulawy.powiat.pl Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Andrzej Wenerski 81 886 12 03 promocja@pulawy.powiat.pl 139
Stanowisko ds. kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi Anna Ziomka 81 886 11 38 promocja@pulawy.powiat.pl 138
Stanowisko ds. sportu, turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi, sekretariat członka zarządu ds. technicznych Magdalena Kobiałka 81 886 11 38 promocja@pulawy.powiat.pl 137
Stanowisko ds. promocji powiatu i organizacji wydarzeń okolicznościowych Renata Niedochodowicz 81 886 11 32 promocja@pulawy.powiat.pl 140
Stanowisko ds. promocji powiatu i organizacji wydarzeń okolicznościowych Katarzyna Czopko-Noworolnik 81 8861138 137
Opis wydziału
WYDZIAł KADROWO-ADMINISTRACYJNY Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Iwona Olszowiec 81 886 11 48 olszowiec@pulawy.powiat.pl 240
Stanowisko ds. płac Elżbieta Tomasiak 81 886 11 78 tomasiak@pulawy.powiat.pl 239
Stanowisko ds. kadr Justyna Koper 81 886 11 78 239
Opis wydziału
ODDZIAł ZARZąDZANIA DOKUMENTAMI Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Oddziału Justyna Śmich 81 886 11 49 212
Pomoc administracyjna Monika Draganek 81 886 11 49 212
Archiwum Iwona Sikora 81 886 12 35 2
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany, Kancelaria ogólna Karolina Gałaś 81 886 11 89 101
Kancelaria ogólna Hanna Kamola 81 886 12 10 100
Kancelaria ogólna Irena Cieślak 81 886 12 10 100
Kancelaria ogólna Jacek Prus 81 886 12 10 100
Opis wydziału
WYDZIAł INFORMATYKI Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Oddziału Tomasz Madej 81 886 11 57 230
Inspektor Michał Olszak 81 886 11 57 230
Opis wydziału
WYDZIAł OBSłUGI PRAWNEJ Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Radca prawny, koordynator zespołu Tomasz Stolat 81 886 11 65 130
Radca prawny Anna Grobel 81 886 11 65 130
Radca prawny Bartosz Grzęda 81 886 11 65 130
Stanowisko ds. obsługi administracyjnej wydziału Iwona Wiesztal 81 886 11 65 130
Opis wydziału
WYDZIAł ZARZąDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOśCI zk@pulawy.powiat.pl Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Marcin Koper 81 886 11 66 231
Stanowisko ds. wojskowych i kancelarii tajnej 81 886 11 70 232
Stanowisko ds. ochrony ludności, przetwarzania danych i łączności Marcin Kęczkowski 81 886 11 01 232
Opis wydziału
BIURO OBSłUGI RADY I ZARZąDU POWIATU Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Biura Obsługi i Zarządu Powiatu Monika Zych 81 886 11 03 zych@pulawy.powiat.pl 203
Sekretariat Starosty Agnieszka Zdun-Podhajny 81 886 11 00 208
Sekretariat Wicestarosty Dorota Stępień-Góra 81 886 11 31 205
Obsługa Zarządu Powiatu Małgorzata Kuta 81 886 11 31 kuta@pulawy.powiat.pl 205
Obsługa Rady Powiatu Katarzyna Potyra 81 886 11 03 202
Opis wydziału
WYDZIAł EDUKACJI edukacja@pulawy.powiat.pl ul. 6 sierpnia 5, 24-100 Puławy, piętro I, pok. nr 18,19,20 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Małgorzata Noskowska 81 886 11 71 18
Stanowisko ds. organizacji szkół i placówek Beata Michałek 81 886 11 77 19
Stanowisko ds. sprawozdawczości, kontroli i szkolnictwa niepublicznego Olga Bińczak 81 886 11 77 19
Stanowisko ds. obsługi kadrowej nauczycieli i kadry kierowniczej szkól i placówek Agnieszka Kwit 81 886 11 08 20
Stanowisko ds. programów i pozyskiwania środków finansowych oraz szkolnictwa specjalnego Agnieszka Łojek-Mokrzycka 81 886 11 08 20
Opis wydziału
WYDZIAł ROZWOJU I INWESTYCJI inwestycje@pulawy.powiat.pl ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy, piętro I, pok. nr 17, 21, 22 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Waldemar Mokrzycki 81 886 11 84 w.mokrzycki@pulawy.powiat.pl 17
Stanowisko ds. zamówień publicznych Marlena Próchniak 81 886 11 36 21
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Marcin Berłowski 81 886 11 36 m.berlowski@pulawy.powiat.pl 21
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz zadań związanych z projektem Małgorzata Lachtara 81 886 11 36 21
Stanowisko ds. inwestycji Albert Zając 81 886 51 92 22
Opis wydziału
WYDZIAł ZDROWIA, SPRAW SPOłECZNYCH I OBYWATELSKICH Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Wydziału Marcin Rojczyk 81 886 11 67 134
Stanowisko ds. społecznych Robert Piskała 81 886 11 09 piskala@pulawy.powiat.pl 135
Stanowisko ds. obywatelskich Wioletta Włodek 81 886 11 09 135
Stanowisko ds. zdrowia Agnieszka Zielińska-Chudek 81 886 11 09 135
Opis wydziału
POWIATOWY ZESPół DS. ORZEKANIA O NIEPEłNOSPRAWNOśCI zonpulawy@wp.pl al. Królewska 3, 24-100 Puławy Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Przewodniczący Zespołu Aneta Kosmowska 81 886 11 04 kosmowska@pulawy.powiat.pl
Sekretarz Zespołu Beata Kołodyńska 81 886 74 34 zonpulawy@wp.pl
Pracownik socjalny Iwona Błaszkowska 81 886 74 34 zonpulawy@wp.pl
Pracownik socjalny Anna Stefaniak 81 886 74 34 zonpulawy@wp.pl
Opis wydziału
WYDZIAł FINANSóW I BUDżETU Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Główna Księgowa Joanna Łyszcz 81 886 11 59 lyszcz@pulawy.powiat.pl 219
Stanowisko pracy ds. sprawozdawczości i współpracy z jednostkami Piotr Gowin 81 886 11 85 gowin@pulawy.powiat.pl 221
Stanowisko ds. planowania i sprawozdawczości Magdalena Furtak 81 886 11 54 220
Stanowisko pracy ds. obsługi budżetu, księgowości i współpracy z bankiem Ilona Jarzyna-Bernat 81 886 11 54 bernat@pulawy.powiat.pl 220
Stanowisko ds. ewidencji Cepik i dochodów Starostwa Powiatowego w Puławach Maria Capała 81 886 11 56 capala@pulawy.powiat.pl 218
Stanowisko ds. rozliczeń publiczno-prawnych, ewidencji dochodów i wydatków geodezyjnych Anna Wyczółkowska 81 886 11 56 wyczolkowska@pulawy.powiat.pl 218
Stanowisko ds. obsługi finansowej i kasowej, Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Starostwie Powiatowym w Puławach Agnieszka Murat 81 886 11 56 218
Stanowisko ds. ewidencji wydatków Starostwa Powiatowego w Puławach Monika Lemieszek 81 886 11 33 lemieszek@pulawy.powiat.pl 237a
Stanowisko ds. ewidencji dochodów Skarbu Państwa Mariola Kapłońska 81 886 11 33 kaplonska@pulawy.powiat.pl 237a
Stanowisko ds. ewidencji wadiów i funduszu ZFŚS, Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Starostwie Powiatowym w Puławach, ewidencja księgowa projektu Małgorzata Pyszczak 81 886 11 33 pyszczak@pulawy.powiat.pl 237a
Opis wydziału
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTóW 81 886 11 47 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Wioletta Próchniak 81 886 11 47 1
Opis wydziału
WYDZIAł AUDYTU I KONTROLI ZARZąDCZEJ 81 886 11 55 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik - Koordynator Katarzyna Sych-Szkoda 81 886 11 55 241
Inspektor/Audytor Magdalena Koniczyńska-Byzdra 81 886 11 55 241
Opis wydziału
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Ochrona danych osobowych
Sport
Sport