Tutaj jesteś Urząd Informacje ogólne o starostwie Wydziały Oddział ds. Geodezji

Wydziały

Oddział ds. Geodezji

13-08-2015

Wzory dokumentów

Instrukcje załatwiania spraw

Zadania:

 1. Oddziałem ds. Geodezji kieruje kierownik Wydziału Geodezji.
 2. Do zakresu działania Oddziału ds. Geodezji należy w szczególności:
  • prowadzenie spraw z zakresu geodezji,
  • obsługa interesantów w zakresie ewidencji gruntów i budynków,
  • prowadzenie baz danych w zakresie ewidencji gruntów i budynków,
  • prowadzenie postępowań i orzekanie w sprawach ewidencji gruntów i budynków, scaleń i wymian,
  • wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, kopii map,
  • wydawanie zaświadczeń o gospodarstwach i nieruchomościach,
  • prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości, regulacja stanów prawnych.
Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ochrona danych osobowych
Sport
Sport
POMOC PRAWNA 2018
Punkt nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Punkt nieodpłatnej Pomocy Prawnej