Tutaj jesteś Urząd Informacje ogólne o starostwie Wydziały Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Wydziały

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

12-08-2015

Wzory dokumentów

Instrukcje załatwiania spraw

Zadania:

 1. W skład wydziału wchodzi Oddział ds. Obsługi Gospodarczej.
 2. Wydziałem kieruje kierownik przy pomocy kierownika Oddziału.
 3. Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami należy w szczególności:
  • prowadzenie spraw z zakresu wykonywania przez Starostę zadań dotyczących  gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
  • gospodarowanie i zarządzanie powiatowym zasobem nieruchomości,
  • prowadzenie spraw związanych ze zmianami własnościowymi, wywłaszczeniami, ustalaniem odszkodowań dotyczących nieruchomości,
  • ujawnianie wpisów w księgach wieczystych,
  • prowadzenie spraw z zakresu udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu w postaci użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu, dzierżawy i użyczenia i rozliczanie umów w tym zakresie,
  • planowanie i realizacja obowiązkowych przeglądów budowlanych i instalacyjnych budynków i prowadzenie KOB,
 4. W zakresie obsługi gospodarczej do zadań wydziału należy w szczególności planowanie i realizacja:
  • remontów bieżących i adaptacji budynków zarządzanych przez Starostwo,
  • konserwacja i naprawa  budynków, pomieszczeń biurowych i pomocniczych oraz urządzeń i wyposażenia,
  • utrzymaniu czystości w budynkach, pomieszczeniach biurowych i pomocniczych oraz terenach zarządzanych przez Starostwo,
  • zabezpieczenie i rozliczanie obsługi telekomunikacyjnej stacjonarnej i komórkowej,
  • obsługa gospodarki transportowej, w tym nadzór nad prawidłowością eksploatacji samochodów służbowych,
  • realizowanie zakupów materiałów biurowych, druków, pieczęci oraz prowadzenie wewnętrznej dystrybucji zakupionych materiałów,
  • realizowanie zakupów wyposażenia, mebli, materiałów budowlanych i środków czystości,
  • zamawianie i rozliczanie dostaw: wody, gazu oraz energii elektrycznej i cieplnej oraz usług odbioru nieczystości stałych i płynnych,
  • zapewnienie ochrony i dozoru budynków zarządzanych przez Starostwo oraz oznakowania budynków i pomieszczeń,
  • prowadzenie ewidencji księgowej majątku Starostwa wg klasyfikacji

 

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Sport
Sport