Tutaj jesteś Urząd Informacje ogólne o starostwie Wydziały Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydziały

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

24-08-2015

Wzory dokumentów

Instrukcje załatwiania spraw

Zadania:

 1. Wydziałem kieruje kierownik.
 2. Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:  
  • realizowanie zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej,
  •  udostępnianie informacji o środowisku oraz podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w wykazie danych, o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, 
  • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,  
  • opracowanie programów ochrony środowiska,
  • prowadzenie sprawy z zakresu administracji rządowej, edukacji ekologicznej oraz popularyzowania tematyki dotyczącej ochrony środowiska.

 

 

Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Sport
Sport