Tutaj jesteś Urząd Informacje ogólne o starostwie Wydziały Wydział Kadrowo - Administracyjny

Wydziały

Wydział Kadrowo - Administracyjny

28-08-2015

Wzory dokumentów

 

Zadania:

 1. W skład Wydziału Kadrowo-Administracyjnego wchodzą: 
  • Oddział ds. Zarządzania Dokumentami
  • Oddział ds. Zabezpieczenia Informatycznego
 2. Wydziałem kieruje kierownik, przy pomocy kierowników oddziałów.
 3. Do zakresu działania Wydziału należą w szczególności:
  • zapewnienie sprawnej organizacji sekretariatu Starosty i Wicestarosty, 
  • załatwianie spraw kadrowych, płacowych i szkoleniowych pracowników, 
  • prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentów i usługami pocztowymi i kurierskimi,
  • prowadzenie kancelarii ogólnej starostwa – punktu obsługi interesantów oraz archiwum zakładowego i rejestru oświadczeń majątkowych,
  • prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Starostę funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży,
  • prowadzenie  rejestru zarządzeń Starosty, rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw oraz rejestru szkoleń,
  • realizowanie zadań związanych z prowadzeniem akt osobowych pracowników Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych, naborem, służbą przygotowawczą oraz szkoleniem i dokształcaniem pracowników, 
  • naliczanie i rozliczanie płac, składek i podatków wynikających ze stosunku pracy, przygotowywanie dokumentacji do celów emerytalnych, oraz wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników. 
  • koordynowanie działań dotyczących informatyzacji Starostwa, opracowanie polityki i zapewnienie Bezpieczeństwa Systemów, zarządzanie i administrowanie infrastrukturą informatyczną, zarządzanie bazami danych i aplikacjami, zapewnienie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie, analizowanie i bilansowanie potrzeb Starostwa w dziedzinie informatyzacji, przygotowanie zapotrzebowania i nadzór nad inwestycjami w zakresie infrastruktury informatycznej, koordynowanie zadań związanych z administrowaniem stroną internetową Powiatu, BIP, elektroniczną skrzynką podawczą, publikowaniem aktów prawa, inicjowanie zmian w przepisach wewnętrznych Starostwa w celu dostosowania do eksploatowanych programów i aplikacji, prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego, zasobów informatycznych, oprogramowania, licencji itp.
Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ochrona danych osobowych
Sport
Sport
POMOC PRAWNA 2018
Punkt nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Punkt nieodpłatnej Pomocy Prawnej