Tutaj jesteś Urząd Informacje ogólne o starostwie Wydziały Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wydziały

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

18-08-2015

Wzory dokumentów

 

Zadania:

  1. Pracami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności kieruje bezpośrednio przewodniczący.
  2. Do zakresu działania Zespołu należy realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
    • organizowanie pracy i kierowanie obsługą składów orzekających Powiatowego Zespołu,
    • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu właściwych przepisów,
    • prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej Powiatowego Zespołu.
Powrót
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
Ochrona danych osobowych
Sport
Sport