Tutaj jesteś Urząd Jednostki organizacyjne Jednostki organizacyjne - Organizacje Pozarządowe Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty realizacji zadania publicznego przez Towarzystwo Przyjaciół Puław - Wydanie drukiem cyklicznej publikacji pt. TEKA PUŁAWSKA

Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego dot. oferty realizacji zadania publicznego przez Towarzystwo Przyjaciół Puław - Wydanie drukiem cyklicznej publikacji pt. TEKA PUŁAWSKA

03-04-2019
Logo Towarzystwa Przyjaciół Puław

Zarząd Powiatu Puławskiego informuje o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Towarzystwo Przyjaciół Puław - tytuł zadania: Wydanie drukiem cyklicznej publikacji pt. TEKA PUŁAWSKA. W terminie 7 dni od zamieszczenia dokumentu można składać uwagi dot. przedmiotowej oferty.

Powrót