Tutaj jesteś Urząd Jednostki organizacyjne Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Wioletta Próchniak

pok. nr 1 (przy wejściu bocznym od strony skweru)

tel. (081) 886 11 47

rzecznik@pulawy.powiat.pl

pn.-pt. godz.700-1500
śr. godz. 800-1600

 

Ponadto pisemne skargi składać można na kancelarii Starostwa Powiatowego
(pok. 100 przy wejściu głównym)w godzinach pracy Urzędu:

pn.-pt. godz.700-1500
śr. godz. 800-1600


 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Puławach udziela porad i informacji w sprawach konsumenckich mieszkańcom powiatu puławskiego osobiście, telefonicznie i e-mailowo.

Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów realizowane są przez Rzecznika po rozpatrzeniu wniosku konsumenta. Wniosek powinien zawierać: oznaczenie stron sporu, opis stanu faktycznego, wskazanie na czym polega naruszenie praw konsumenta oraz określenie przez wnioskodawcę oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy, własnoręczny podpis konsumenta (imię i nazwisko). Do wniosku powinny być załączone kopie dokumentów dotyczących sprawy.

Wnioski o interwencję Rzecznika kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane, jak również prośby o interwencję kierowane w wiadomościach e-mail.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów