Tutaj jesteś Urząd Jednostki organizacyjne Powiatowy Rzecznik Konsumentów Przydatne telefony

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Przydatne telefony

06-09-2019

Infolinia konsumencka
801 440 220
22 290 89 16
www.uokik.gov.pl

Arbiter Bankowy
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Tel. (22) 486 84 00
arbitraz.kancelaria@zbp.pl

Centrum Informacji Konsumenckiej (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
Tel.  (22) 33 04 000
www.uke.gov.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel. (22) 556 01 18
www.konsument.gov.pl

Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
Tel. (22) 487 56 22
Tel. (22) 487 58 33
www.koordynator.ure.gov.pl/kdn

Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Tel. (22) 532 82 50
Tel. 800 150 590
www.rpp.gov.pl

Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
Tel. (22) 333 73 26
(22) 333 73 27
(22) 333 73 28
www.rf.gov.pl

Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki
Tel. (58) 782 95 00
Tel. 801 600 100
www.kasystefczyka.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
ul. Marcina Kasprzaka 49
01-234 Warszawa

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Zana 38 C
20-601 Lublin
Tel. (81) 743 40 43
www.uke.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki
Wschodni Oddział Terenowy
ul. Józefa Piłsudskiego 13
20-340 Lublin
Tel. (81) 476 22 01
www.ure.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
ul. Zana 38C
20-601 Lublin
Tel. (81) 528 07 47
www.ihlublin.pl

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Tel. 801 044 080
Tel. (22) 460 40 80
www.pasazer.info.pl

Komisja Ochrony Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
Tel.  222 692 600
www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera

Powrót