Dokumenty - Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów

31-01-2020

1. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski.


2. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego w Unii Europejskiej.


3. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej.


4. Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej.


5. Rejestracja używanego pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej.


6. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski.


7. Rejestracja pojazdu marki „SAM”.


8. Rejestracja pojazdu zabytkowego.


9. Rejestracja pojazdu unikatowego.


10. Rejestracja czasowa na badanie techniczne, przewóz z miejsca zakupu.


11. Rejestracja czasowa wywóz za granicę.


12. Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia, zniszczenia, kradzieży.


13. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego badania technicznego.


14. Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana zmianą danych.


15. Uzyskanie wtórnika karty pojazdu.


16. Uzyskanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku ich zagubienia, kradzieży, zniszczenia.


17. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży.


18. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów.


19. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego sprzedaży za granicę.


20. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego zniszczenia (kasacji) za granicą.


21. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku trwałej, zupełnej jego utraty.


22. Zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu.


23. Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: „GAZ", „HAK", „VAT", „TAXI", „L" i inne.


24. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.


25. Przywrócenie pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu.


26. Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.


27. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej.


28. Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego.


29. Dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego.


30. Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu.


31. Uzyskanie kserokopii zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.


32. Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej


33. Wzór pełnomocnictwa


34. Klauzula Informacyjna RODO - Rejestracja pojazdów

Powrót