Dokumenty - Wydział Komunikacji i Dróg

Rejestracja pojazdów

31-01-2020

1. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski

2. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego w Unii Europejskiej.


3. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej.


4. Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej.


5. Rejestracja używanego pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej.


6. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski


7. Rejestracja pojazdu marki „SAM”


8. Rejestracja pojazdu zabytkowego


9. Rejestracja pojazdu unikatowego


10. Rejestracja czasowa na badanie techniczne, przewóz z miejsca zakupu


11. Rejestracja czasowa wywóz za granicę


12. Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia, zniszczenia, kradzieży


13. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego badania technicznego.


14. Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana zmianą danych.


15. Uzyskanie wtórnika karty pojazdu.


16. Uzyskanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku ich zagubienia, kradzieży, zniszczenia.


17. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży


18. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów


19. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego sprzedaży za granicę.


20. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego zniszczenia (kasacji) za granicą


21. Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku trwałej, zupełnej jego utraty


22. Zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu


23. Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: „GAZ", „HAK", „VAT", „TAXI", „L" i inne


24. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu


25. Przywrócenie pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu


26. Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego


27. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej


28. Dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego


29. Dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego


30. Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu


31. Uzyskanie kserokopii zatrzymanego dowodu rejestracyjnego


32. Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej


33. Wzór pełnomocnictwa


34. Klauzula Informacyjna RODO - Rejestracja pojazdów

Powrót