Dokumenty - Wydział Komunikacji i Dróg

Prawa jazdy

31-01-2020

 1. Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) osoby nie posiadającej uprawnień do prowadzenia pojazdami lub podwyższające swoje uprawnienia


2. Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) na ponowny egzamin w przypadku zatrzymania prawa jazdy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji


3. Wydanie prawa jazdy w związku ze zmianą danych


4. Wydanie wtórnika prawa jazdy


5. Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem


6. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo – stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach


7. Wymiana zagranicznego prawa jazdy


8. Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym


9. Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia w związku z wygaśnięciem terminu jego ważności, w przypadku gdy termin ten nie został ustalony na podstawie orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego


10. Uzyskanie wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego


11. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy


12. Przywrócenie cofniętego uprawnienia po okresie orzeczonego zakazu


13. Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne


14. Wzór pełnomocnictwa15. Klauzula informacyjna RODO - prawa jazdy

Powrót