Dokumenty - Wydział Komunikacji i Dróg

Prawa jazdy

31-01-2020

 1. Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) osoby nie posiadającej uprawnień do prowadzenia pojazdami lub podwyższające swoje uprawnienia.


2. Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) na ponowny egzamin w przypadku zatrzymania prawa jazdy na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.


3. Wydanie prawa jazdy w związku ze zmianą danych.


4. Wydanie wtórnika prawa jazdy.


5. Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem.


6. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo – stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach.


7. Wymiana zagranicznego prawa jazdy.


8. Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym.


9. Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia w związku z wygaśnięciem terminu jego ważności, w przypadku gdy termin ten nie został ustalony na podstawie orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.


10. Uzyskanie wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.


11. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.


12. Przywrócenie cofniętego uprawnienia po okresie orzeczonego zakazu.


13. Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.


14. Wzór pełnomocnictwa.


15. Kluzula informacyjna RODO - prawa jazdy

Powrót