Tutaj jesteś Urząd Poradnik Klienta Ważne Dokumenty i wzory wniosków Ważne Dokumenty - Wydział Komunikacji i Dróg Ośrodki szkolenia kierowców

Dokumenty - Wydział Komunikacji i Dróg

Ośrodki szkolenia kierowców

31-01-2020

1. Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców


2. Uzyskanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców


3. Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów lub wykładowców


4. Przedłużenie, wymianę wydanie nowej legitymacji instruktora nauki jazdy

Powrót