Dokumenty - Wydział Komunikacji i Dróg

Transport drogowy

20-08-2015

1. ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM.

 

 

2. ZAŚWIADCZENIE NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE

 

 

 

3. ZMIANA ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE

 

 

 

 4. ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB/RZECZY

 

 

 

 

 

 

 

5. WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY.

 

 

 

 

6. KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ.

 

 

 

 

 

 

  • karta informacyjna

 

7. WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY – RAJDY, BIEGI, WYŚCIGI, ZAWODY SPORTOWE.

 

 

    karta informacyjna

 

8. IMPREZY O CHARAKTERZE RELIGIJNYM
  • karta informacyjna

 

9. ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH KATEGORII II

 

10. ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH KATEGORII III

 

11. ZAWIADOMIENIE O ZRZECZENIU SIĘ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO

 

 12. ZAŚWIADCZENIE O LICZBIE POJAZDÓW, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁ UDOKUMENTOWANY WYMÓG ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ

 

 

Powrót