Dokumenty - Wydział Komunikacji i Dróg

Transport drogowy

31-01-2020

1. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.


2. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne


3. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne


4. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy.


5. Wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.


6. Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą


7. Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny - rajdy, biegi, wyścigi, zawody sportowe.


8. Imprezy o charakterze religijnym.

9.Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii II.


10. Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii III.


11. Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.


12. Zaświadczenie o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Powrót