Dokumenty - Wydział Komunikacji i Dróg

Ośrodki szkolenia kierowców

1. Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

 

2. Uzyskanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

 

3. Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów lub wykładowców.

 

4. Przedłużenie, wymianę wydanie nowej legitymacji instruktora nauki jazdy.

Powrót