Fundusze Europejskie Drukuj

Projekt "Czas na pasje"
Opublikowane dn. 28-06-2024

Projekt "Czas na pasje"

Projekt "Czas na pasje" realizowany jest w VI Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 3 w Puławach. Działania dotyczą rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień i...

Powiat Puławski uzyskał dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pn:  Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego w Powiecie Puławskim
Opublikowane dn. 08-05-2024

Powiat Puławski uzyskał dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pn: Zrównoważony rozwój...

Celem głównym projektu jest wzmocnienie roli kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym Powiatu Puławskiego. Cel ten będzie realizowany przez cele szczegółowe, którymi są: dostosowanie zabytkowej...

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"
Opublikowane dn. 13-03-2024

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego...

20 lutego br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ,,e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514L od km 10+850 do km 15+645 oraz od km 17+279 do km 18+603
Opublikowane dn. 07-03-2023

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514L od km 10+850 do km 15+645 oraz od km 17+279 do km 18+603

Powiat Puławski z dofinansowaniem w ramach konkursu Cyfrowy Powiat
Opublikowane dn. 04-10-2022

Powiat Puławski z dofinansowaniem w ramach konkursu Cyfrowy Powiat

Powiat Puławski pozyskał 337 tysięcy złotych w ramach Konkursu Grantowego "Cyfrowy Powiat". Fundusze zostaną wykorzystane na sfinansowanie wydatków określonych w trzech obszarach - Cyfryzacja...

Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa materialnego  i niematerialnego dotyczącego obserwatorium astronomicznego  w Puławach
Opublikowane dn. 07-04-2022

Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa materialnego i niematerialnego dotyczącego obserwatorium...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w...

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim
Opublikowane dn. 02-03-2021

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim

Powiat Puławski realizuje projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Puławskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś...

Projekt pn. "Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego".
Opublikowane dn. 31-12-2020

Projekt pn. "Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywację społeczną obszaru A oraz...

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Puławach w celu zwiększenia efektywności energetycznej
Opublikowane dn. 30-12-2019

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Puławach w celu zwiększenia efektywności energetycznej

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

„Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”
Opublikowane dn. 18-12-2019

„Mój powiat - uczy, dokształca, rozwija”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie...

„Nowoczesne centra edukacji zawodowej  w Powiecie Puławskim”
Opublikowane dn. 30-09-2019

„Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w...

Rewitalizacja budynku MDK oraz kompleksu I LO, ZST i CKZ
Opublikowane dn. 07-02-2019

Rewitalizacja budynku MDK oraz kompleksu I LO, ZST i CKZ

1 lutego Powiat Puławski reprezentowany przez starostę Danutę Smagę i członka zarządu Ireneusza Rzepkowskiego podpisał umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu "Kompleksowa...

Zwiększenie efektywności energetycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach
Opublikowane dn. 28-12-2018

Zwiększenie efektywności energetycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego
Opublikowane dn. 18-07-2017

e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego

Projekt dofinansowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie...

`