Telefony kontaktowe Drukuj

Starosta Puławski, bądź upoważniona przez niego osoba, przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godz. 12:00 – 14:00 oraz 15:00 – 15:15 w Starostwie Powiatowym w Puławach, al. Królewska 19, pok. nr 208, nr tel. do sekretariatu 81 886 11 00.

Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego w sprawach skarg, wniosków i petycji przyjmuje interesantów w każdy wtorek, w godz. 16:00 – 17:00, w pok. 210 Starostwa Powiatowego  w Puławach oraz w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Biurem Obsługi Rady i Zarządu Powiatu, tel. 81 886 11 03.

attach_file Załączniki

Powrót

UWAGA: Z SEKRETARIATU NIE MA MOŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA ROZMOWY Z WYDZIAŁAMI

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Starosta Teresa Gutowska
209
Wicestarosta Piotr Rzetelski
204
Członek Zarządu Andrzej Mitruczuk
206
Członek Zarządu Bogdan Krześniak
136
Członek Zarządu Łukasz Skowyra
-
Sekretarz Agata Zasada-Wrzesińska 207
Skarbnik Anna Krzysztofik 222

UWAGA: RZECZNIK PRASOWY ODPOWIADA JEDYNIE NA PYTANIA ZADANE PRZEZ DZIENNIKARZY

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Rzecznik prasowy W zastępstwie - Andrzej Wenerski 139

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Inspektor ochrony danych Jolanta Rafałko 204

Przyjmowanie interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg:
Pn - Pt: 7.15 - 14.00

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik Wydziału Józef Zolech
127
Zastępca Kierownika Wydziału Marek Soboń
114
Wieloosobowe stanowisko ds. praw jazdy Edyta Skindzier
115
Wieloosobowe stanowisko ds. praw jazdy Piotr Kolek
115
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Janusz Wójcik
116
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Iwona Żmudzińska
116
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Elżbieta Kopciał
116
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Agnieszka Kubala
116
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Agnieszka Polak
116
Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów Jolanta Łuszczyńska
116
Wieloosobowe stanowisko do spraw rejestracji pojazdów. Informacja Michał Nadolski
116
Punkt wydawania dowodów rejestracyjnych Anna Matraszek-Rusek
23
Punkt wydawania dowodów rejestracyjnych Michał Deska
23
Stanowisko ds. dróg Mariusz Próchniak
116a
Stanowisko ds. kontroli Agnieszka Stolarek
116b
Stanowisko ds. transportu Krzysztof Rułka
228
Stanowisko ds. transportu Joanna Kubiś
228

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik Wydziału Monika Zych 203
Sekretariat Starosty Agnieszka Zdun-Podhajny
208
Sekretariat Wicestarosty Dorota Stępień-Góra 205
Obsługa Zarządu Powiatu Małgorzata Kuta 205
Obsługa Rady Powiatu Katarzyna Potyra 202

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, GMINA ŻYRZYN, GMINA MARKUSZÓW Jolanta Chruścikowska
105
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, GMINA KOŃSKOWOLA Jolanta Kuk
105
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, KAZIMIERZ DOLNY - MIASTO, KAZIMIERZ DOLNY - OBSZAR WIEJSKI Monika Maciąg
106
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, GMINA KURÓW Agnieszka Leszczyńska
106
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, MIASTO PUŁAWY (M. Puławy, Puławy - Kolejowa) Magdalena Wójcicka
107
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, MIASTO NAŁĘCZÓW, MIASTO PUŁAWY (Włostowice, Wólka Profecka, Zakłady Azotowe, ZA - Łęka, Las IUNG) Krystyna Kamola
107
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, GMINA WĄWOLNICA, GMINA JANOWIEC Zbigniew Szymczyk
108
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, GMINA PUŁAWY Ewa Galińska
108
Stanowisko do spraw obsługi kancelarii Wydziału: obsługa rzeczoznawców majątkowych Danuta Bartuzi
109
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych: udostępnienie informacji organom egzekucyjnym i innym podmiotom Małgorzata Jędrych
109
Kierownik Wydziału, Geodeta Powiatowy Mariusz Kasprzak
110
Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków - Teren: gm. Puławy - obszar wiejski, m. Puławy - obręby: 2 - Włostowice, 3 - Wólka Profecka, 5 - Zakłady Azotowe – Łęka, 8 - Zakłady Azotowe, 9 - Las IUNG , gm. Kurów, m. i gm. Kazimierz Dln. Dawid Samonek
131
Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków - Teren: gm. Baranów, gm. Janowiec, gm. Końskowola, gm. Markuszów, m. i gm. Nałęczów, gm. Wąwolnica, Żyrzyn Patrycja Gil
131
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezyjnych, GMINA BARANÓW, GMINA NAŁĘCZÓW - OBSZAR WIEJSKI Ewelina Adamczyk
131

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik Oddziału Zbigniew Brzeziński
227
Pracownik Weronika Mokijewska
227

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik Ośrodka Michał Miłosz
112
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i kartografii Kinga Kramarczyk
111
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i kartografii Aneta Wolska
111
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i kartografii Monika Lewtak
113
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i kartografii Anna Bochra-Szkoda
113
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i kartografii (udostępnianie zasobu) Małgorzata Wójcik
128
Wieloosobowe stanowisko ds. geodezji i kartografii Agnieszka Mokijewska-Filipek
129

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik Wydziału, wywłaszczenia, zwroty nieruchomości wywłaszczonych, odszkodowania, zwroty działek dożywotnich i siedliskowych Sylwester Grzechnik
130a
Zastępca kierownika, stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa Dorota Lisiowska
132
Stanowisko ds. najmu, dzierżawy, użyczania nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu oraz wywłaszczenia, zwroty nieruchomości wywłaszczonych, odszkodowania Marcin Olender
132
Stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami powiatu Agnieszka Kapłon
103
Stanowisko ds. najmu, dzierżawy, użyczania nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu Zofia Próchniak
103
Stanowisko ds. regulacji stanu prawnego nieruchomości Edyta Jarząbek
104
Stanowisko ds. obsługi finansowej nieruchomości Kinga Woźniak
104
Stanowisko ds. przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Monika Jędrzejczak
104

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik Wydziału Alicja Bielawska
307
Stanowisko ds. obsługi administracyjno-biurowej Edyta Mizak
306
Stanowisko ds. kwalifikowania składników majątku trwałego i obrotowego oraz utrzymania i remontów nieruchomości Powiatu Puławskiego Monika Pogoda
306
Stanowisko ds. obsługi i ochrony nieruchomości Powiatu Puławskiego Aneta Pałka
306

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik Wydziału Andrzej Szymajda
213
Z-ca kierownika Wydziału, Miasto Puławy - południowa część Ilona Czosnyka
238
Sekretariat Katarzyna Kruk
216
Miasto Puławy - północna część, Janowiec Dariusz Kalbarczyk
238
Gmina Puławy Dorota Borucka
214
Gminy Końskowola, Wąwolnica Paulina Fajbuś
214
Gminy Kazimierz Dolny, Markuszów Robert Sokół
215
Gminy Nałęczów, Baranów Monika Górska
215
Gminy Żyrzyn, Kurów Honorata Kułaga
217
Zgłoszenia z terenu całego powiatu Marzena Szczepanik
217

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik Wydziału Agnieszka Kamińska 237
Z-ca kierownika, stanowisko do spraw ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i gospodarki leśnej Małgorzata Szewczyk-Goral 226
Stanowisko do spraw gospodarki odpadami -
226
Stanowisko do spraw rolnictwa, rybactwa i ochrony przyrody Małgorzata Wenerska 226
Stanowisko do spraw ochrony gruntów rolnych Dorota Boroch-Iwaszko 236
Stanowisko do spraw gospodarki wodnej i łowiectwa, ochrony gruntów rolnych Magdalena Wierzbicka 236
Wieloosobowe stanowisko ds. leśnictwa Bartosz Kuźma -
Wieloosobowe stanowisko ds. leśnictwa Dominik Lipski 24
Wieloosobowe stanowisko ds. leśnictwa Marian Wiejak
24
Wieloosobowe stanowisko ds. leśnictwa Tomasz Wójciak 24
Geolog Powiatowy Maciej Duda 235

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik Wydziału Andrzej Wenerski 139
Stanowisko ds. kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi Anna Ziomka 138
Stanowisko ds. sportu, turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi, sekretariat członka zarządu ds. technicznych Magdalena Kobiałka 137
Stanowisko ds. promocji powiatu i organizacji wydarzeń okolicznościowych Renata Niedochodowicz 140
Stanowisko ds. promocji powiatu i organizacji wydarzeń okolicznościowych Katarzyna Czopko-Noworolnik 138

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik Wydziału Iwona Olszowiec 240
Stanowisko ds. płac Elżbieta Tomasiak 239
Stanowisko ds. kadr Justyna Koper
239

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik Oddziału Justyna Śmich
212
Pomoc administracyjna Monika Draganek
212
Archiwum Iwona Sikora
2
Punkt Potwierdzający Profil Zaufany, Kancelaria ogólna Karolina Gałaś
101
Kancelaria ogólna Hanna Kamola
100
Kancelaria ogólna Irena Cieślak
100
Kancelaria ogólna Anna Wiórko
100

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik Wydziału Tomasz Madej
230
Inspektor Michał Olszak
230

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Radca prawny, koordynator zespołu Tomasz Stolat
130
Radca prawny Anna Grobel
130
Radca prawny Bartosz Grzęda
130
Stanowisko ds. obsługi administracyjnej wydziału Iwona Wiesztal
130

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik Wydziału Marcin Koper
231
Stanowisko ds. wojskowych Grzegorz Szczygieł
232
Stanowisko ds. ochrony ludności, przetwarzania danych, łączności i kancelarii niejawnej Marcin Kęczkowski
232

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik Wydziału Małgorzata Noskowska
18
Stanowisko ds. dotacji dla jednostek systemu oświaty Anna Mikołajczak–Kartsakli
19
Stanowisko ds. organizacji szkół i placówek Beata Michałek
19
Stanowisko ds. sprawozdawczości, kontroli i szkolnictwa niepublicznego Olga Bińczak
19
Stanowisko ds. obsługi kadrowej nauczycieli i kadry kierowniczej szkól i placówek Agnieszka Kwit
20
Stanowisko ds. programów i pozyskiwania środków finansowych oraz szkolnictwa specjalnego Agnieszka Łojek-Mokrzycka
20

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik Wydziału Waldemar Mokrzycki 17
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz zadań związanych z projektem Małgorzata Lachtara
21
Stanowisko ds. zamówień publicznych Marlena Próchniak
21
Stanowisko ds. inwestycji Agnieszka Żabicka-Grabowska
22
Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Marcin Berłowski 22
Stanowisko ds. inwestycji Albert Zając
22

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik Wydziału Marcin Rojczyk 134
Stanowisko ds. społecznych Robert Piskała 135
Stanowisko ds. obywatelskich Wioletta Włodek 135
Stanowisko ds. zdrowia Agnieszka Zielińska-Chudek 135

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Przewodniczący Zespołu Aneta Kosmowska -
Sekretarz Zespołu Beata Baćkowska -
Pracownik socjalny Iwona Błaszkowska -
Pracownik socjalny Anna Stefaniak -

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Główna Księgowa Joanna Łyszcz 219
Stanowisko pracy ds. sprawozdawczości i współpracy z jednostkami Piotr Gowin 221
Stanowisko ds. planowania i sprawozdawczości Magdalena Furtak 220
Stanowisko pracy ds. obsługi budżetu, księgowości i współpracy z bankiem Ilona Jarzyna-Bernat 220
Stanowisko ds. dochodów Starostwa Powiatowego w Puławach Maria Capała 218
Stanowisko ds. rozliczeń publiczno-prawnych, ewidencji dochodów i wydatków geodezyjnych, Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Starostwie Powiatowym w Puławach Anna Wyczółkowska 218
Stanowisko ds. scentralizowanych rozliczeń podatku VAT Powiatu Puławskiego Agnieszka Murat 218
Stanowisko ds. ewidencji wydatków Starostwa Powiatowego w Puławach Monika Lemieszek 237a
Stanowisko ds. ewidencji dochodów Skarbu Państwa Mariola Kapłońska 237a
Stanowisko ds. ewidencji wadiów i funduszu ZFŚS, ewidencja księgowa projektów Katarzyna Czapla 237a

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Wioletta Próchniak
1

Stanowisko Pracownik Telefon E-mail Pokój
Kierownik - Koordynator Katarzyna Sych-Szkoda
307a
Inspektor/Audytor Magdalena Koniczyńska-Byzdra
307a
UWAGA: po zeskanowaniu kodu QR prosimy o wpisanie właściwej kwoty przelewu i sprawdzenie, czy dane przelewu są poprawne.
 
 

25 8741 0004 0007 6858 2000 0030Rachunek 25 8741 0004 0007 6858 2000 0030 obejmuje ewidencję wpłat:

 • Wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
 • Opłaty za czynsz i media – nieruchomości Skarbu Państwa
 • Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
 • Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności
 • Opłaty za karty parkingowe
 • Udział Skarbu Państwa w pozyskanym drzewie  

 

 


 80 8741 0004 0007 6858 2000 0010Rachunek 80 8741 0004 0007 6858 2000 0010 obejmuje ewidencję wpłat:

 • Opłaty komunikacyjne
 • Opłaty za karty wędkarskie
 • Opłaty za holowanie pojazdu
 • Opłaty za czynsz i media – nieruchomości Powiatu Puławskiego
 • Sprzedaż nieruchomości Powiatu Puławskiego  

 

 

 


33 8741 0004 0007 6858 2000 0080Rachunek 33 8741 0004 0007 6858 2000 0080 obejmuje ewidencję wpłat geodezyjnych za zamówienia:

 • Wydziału Geodezji
 • Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Oddziału Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

 

  

 

 


15 8741 0004 0000 1599 2000 0030Rachunek bankowy budżetu – Powiat Puławski

Konto: Bank Spółdzielczy w Końskowoli

nr: 15 8741 0004 0000 1599 2000 0030

NIP: 716-265-76-33

Regon: 431019483

 

 

`