Edukacja

Ogólnopolski Ranking STEM Perspektywy 2016

Ogólnopolski Ranking STEM Perspektywy 2016
Data publikacji: 07 czerwca 2016
Miło nam poinformować, że szkoły dla których organem prowadzącym jest Powiat Puławski zajęły wysokie lokaty w Ogólnopolskim Rankingu STEM Perspektywy 2016.

W kategorii technika: Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach zajęło 34 miejsce w Polsce wśród techników, które uwzględniono w badaniu oraz 4 miejsce w województwie lubelskim i jedyne w Puławach.

W kategorii licea: I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego Puławy zajęło 102 miejsce w Polsce wśród liceów ogólnokształcących, które uwzględniono w badaniu,  6 miejsce w województwie  lubelskim i najwyższe miejsce spośród liceów w Puławach.

Ranking STEM Perspektywy 2016 uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej.

Celem rankingu STEM jest promowanie wśród młodych ludzi pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka. Ważne jest także inspirowanie młodzieży do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich w zakresie nauk ścisłych. Ranking wskazuje licea i technika, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia.

Ranking został oparty na trzech kryteriach: wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki z astronomią, chemii i informatyki, wynikach matury obowiązkowej z matematyki oraz sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM.

Serdecznie gratulujemy!

Pełny ranking dostępny jest na: http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=208&Itemid=397

 

Tekst: Małgorzata Noskowska - Kierownik Wydziału  Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach

Powrót
`